Norske Kvinnelige Juristers Forening © 2011

Forbedrer kvinners rettigheter verden over

 

 

 

 

 

Prosjekter

 

HVA VI GJØR

 

NKJF jobber for å bedre kvinners rettigheter internasjonalt. Noen i styret har til enhver tid ansvar for å følge opp de prosjekter vi jobber med. For tiden har vi to aktive prosjekter: Colombia og Thailand. 

 

Colombia

 

Colombiaprosjektet følges opp av tidligere styremedlem i NKJF, Kristin Schjødt-Bitnes. Prosjektets mål er å forsterke urfolkskvinner Wayúu og Kankaumas, samt kvinner på landsbygden sine juridiske og organisatoriske muligheter gjennom og arbeide for deres tilgang til jord. Prosjektet skal fremme kvinner fra Región Caribes deltagelse i nasjonale fora for fredsbygging.

 

Colombiaprosjektet drives i samarbeid med en forening i Colombia som heter Colemad - Colectivo Mujerers al Derecho.

 

Prosjektet støttes av FOKUS, under deres Colombia-program. Du kan lese mer om dette programmet på FOKUS sine sider.

 

NKJF sin rolle i prosjektet er først og fremst å nettverke med våre prosjektpartnere. Det betyr at begge land skal få noe ut av prosjektet. Vi skal lære om hverandres land og rettssystemer. NKJF overfører de økonomiske midlene to ganger Instacasino i året til prosjektpartnerne. I løpet av året mottar vi rapporter og budsjetter fra prosjektene som vi koordinerer og ser over før vi sender alt til FOKUS for godkjenning. Dette skjer til faste tider hver eneste år. Vi reiser også på prosjektbesøk til prosjektlandene en gang hvert år for å se prosjektet på nært hold, gå gjennom regnskap og nettverke. For mer informasjon om dette kan du lese i prosjektforvaltningsmappen som er tilgjengelig på www.fokus.no.

 

Les mer om Colombiaprosjektet.
 

Thailand

 

Vårt prosjekt i Thailand har fokus på rettighetsopplæring og utdanning i kvinneforskning. Styremedlem Kirsti Guttormsen og tidligere styremedlem Irmela van der Bijl i NKJFer ansvarlig for oppfølgingen. 

 

Prosjektet i Thailand har base i Chiang Mai på Women?s Studies Center (WSC). WSC er offisielt en del av fakultet for sosialvitenskap ved Universitetet i Chiang Mai. Senteret driver med kvinneforskning og rettighetsopplæring, og er delvis finansiert av Universitetet, og delvis finansiert av NORAD via Norske Kvinnelige Juristers Forening.

 

Senteret kombinerer kvinneforskning med praktisk rettet arbeid. Dette var bakgrunnen for senterets rettighetsopplæringsprogram. I programmet anvendes kunnskapen de får gjennom kvinneforskningen for å bedre kvinners levevilkår i det nordlige Thailand. Programmet for rettighetsopplæring hadde i 2008 og 2009 ca 55 deltakere per år.

 

Les mer om Thailand-prosjektet.

 

 

TIDLIGERE PROSJEKTER

 

Øst-Timor

 

Vårt prosjekt på Øst Timor hadde som mål å bidra til økt rettferdighet for kvinnelige voldsofre. Les mer om Øst-Timor-prosjektet her.

 

 

Aktiviteter og møter

 

Møter

 

NKJF avholder styremøter ca. en gang i mnd., og  ellers ved behov. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år.

 

Årsmøtet 2011 ble avholdt 28. februar 2011, og referat ligger ute. Konstituerende styremøte avholdes 24. mars kl 18.00 i Advokatfirmaet Grettes lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1.

 

Vi arrangerer også medlemsmøter ca to ganger i året, gjerne i sammenheng med sommerfest eller julebord.

 

Referater legges ut her.