Norske Kvinnelige Juristers Forening © 2011

Forbedrer kvinners rettigheter verden over

 

 

 

 

 

Justine

 

Om Justine

 

JUSTINE er medlemsbladet i NKJF, og gis ut to ganger i året. I JUSTINE finner du faglige og andre interessante artikler.

 

Bladet inneholder videre informasjon om medlemsmøter og referat fra disse, rapporter fra avdelingene i Bergen og Stavanger, informasjon fra styret til medlemmene, fagartikler og lesebrev fra medlemmer, stoff om juridiske arbeidsplasser og ellers stoff som kan være av interesse for kvinnelige jurister.

 

Bladet sendes gratis til medlemmene av foreningen.

 

Charlotte Reynolds er Justineredaktør. Har du innspill eller kommentarer til Justineredaksjonen kan disse sendes til justine@nkjf.no.

 

Tidligere utgaver av Justine

 

Klikk på bildet, så åpnes det aktuelle bladet i et eget pdf-dokument:

 

 

                 

             Justine nr 1 2012

 

 

 

                  

               Justine nr 1 2011                                                  Justine nr 2 2011

 

 

 

(Vi har dessverre mistet den elektroniske

versjonen av dette ekseplaret i et datakræsj.

Forhåpentligvis får vi scannet det inn   snart!)                                                               

                                                                          

               Justine nr 1 2010                                                  Justine nr 2 2010

 

 

 

                   

              Justine nr 1 2009                                                    Justine nr 2 2009

 

 

                   

               Justine nr 1 2008                                                  Justine nr 2 2008

 

 

                   

               Justine nr 1 2007                                                  Justine nr 2 2007

 

 

                   

               Justine nr 1 2006                                                  Justine nr 2 2006