Norske Kvinnelige Juristers Forening © 2011

Forbedrer kvinners rettigheter verden over

 

 

 

 

 

Colombiaprosjektet

 

For tiden har vi ett aktivt prosjekt: Colombiaprosjektet. Dette følges opp av Irmela van der Bijl og Kristin Schjødt-Bitnes.  Prosjektets mål er å forsterke urfolkskvinner Wayúu og Kankaumas, samt kvinner på landsbygden sine juridiske og organisatoriske muligheter gjennom og arbeide for deres tilgang til jord. Prosjektet skal fremme kvinner fra Región Caribes deltagelse i nasjonale fora for fredsbygging.

 

Colombiaprosjektet drives i samarbeid med en forening i Colombia som heter Colemad - Colectivo Mujerers al Derecho.

 

Prosjektet støttes av FOKUS, under deres Colombia-program. Du kan lese mer om dette programmet på FOKUS sine sider.

 

NKJF sin rolle i prosjektet er først og fremst å nettverke med våre prosjektpartnere. Det betyr at begge land skal få noe ut av prosjektet. Vi skal lære om hverandres land og rettssystemer. NKJF overfører de økonomiske midlene to ganger i året til prosjektpartnerne. I løpet av året mottar vi rapporter og budsjetter fra prosjektene som vi koordinerer og ser over før vi sender alt til FOKUS for godkjenning. Dette skjer til faste tider hver eneste år. Vi reiser også på prosjektbesøk til prosjektlandene en gang hvert år for å se prosjektet på nært hold, gå gjennom regnskap og nettverke. For mer informasjon om dette kan du lese i prosjektforvaltningsmappen som er tilgjengelig på www.fokus.no.